Yon aspè ki souvan mete elèv yo nan jaden aprantisaj la nan difikilte se ke teknik yo pi efikas ak metòd yo souvan pa fasil yo aprann epi souvan mande pou sipèvizyon yon pwofesyonèl pou yon tan long. Se poutèt sa se yon bezwen pou yon anpil nan pratik sou pati nan elèv la pou fason ki pi fonksyonèl yo etidye yo dwe te fè pwòp yo.

Malgre ke sikològ mantal ak edikasyon te idantifye plizyè teknik prometteurs pou amelyore pèfòmans akademik ak akademik, prèv yo konsènan aplikabilite yo ak efikasite toujou limite[2].

Sepandan, gen yon teknik ki parèt yon zouti aprantisaj alontèm trè pwisan: li se rekipere repete enfòmasyon ki te aprann yo.[4]; sepandan, kapasite elèv yo pou itilize li poukont yo, san sipèvizyon ekstèn, raman te teste. Okontrè, ti rechèch la ki egziste deja sanble endike ke elèv yo pito pase tan yo k ap aplike lòt estrateji, tankou sesyon revizyon yo, olye yo sonje mantalman sa ki te aprann[3].


Kòmanse nan etid anvan yo, aprantisaj ki konsistan ta dwe obsève ak omwen twa rekiperasyon soti nan memwa a nan enfòmasyon yo etidye[3]. Kòm te di, sepandan, li pa klè si wi ou non elèv yo kapab itilize tankou yon estrateji poukont ak nan ki nivo yo kapab jeneralize sèvi ak li yo. Nan sans sa a Ariel ak kòlèg li yo te devlope yon etid ki gen de eksperyans pou reponn esansyèlman de kesyon yo jis mansyone[1].

Premye eksperyans lan vize a verifye ke, avèk kèk enstriksyon senp, yon gwoup elèv nan inivèsite ta kapab amelyore aprantisaj yo lè yo aplike teknik rekiperasyon mnemonetik repete yo..

Avèk yon eksperyans dezyèm olye chèchè yo menm te vle teste si pita sou menm elèv yo ta kontinye itilize menm teknik la natirèlman, se sa ki, san yo pa plis enstriksyon oswa solisitasyon ekstèn.

Ann pran yon egzanp nan rekiperasyon mnemonik repete: sipoze nou gen memorize yon lis makèt; nòmalman moun re-li enfòmasyon an jiskaske yo kapab repete li kòrèkteman. Teknik sa a olye mande pou ke, yon fwa ki estoke, moun ki repete menm enfòmasyon an omwen 3 fwa. Sa a ta dwe estabilize yo nan memwa plis pase sa ki ta rive pa senpleman ale sou yo ankò pa reli lis la.

Ann ale kounye a yo wè eksperyans endividyèl yo ak sa rezilta yo te montre.

Eksperyans 1

30 etidyan inivèsite yo te asiyen 20 tèm Lityanyen yo aprann. Elèv yo te divize an de gwoup:

  • Te mwatye nan moun yo tou senpleman te di nan etidye tradiksyon an nan mo Lityanyen, san okenn enstriksyon an patikilye, yo nan lòd yo aprann kòm anpil ke posib.
  • Yo te bay lòt mwatye patisipan yo menm travay men avèk adisyon yon enstriksyon: yo te di ke yo repete tès tèt yo pou yo tcheke sa ki te aktyèlman memorize se te yon estrateji efikas amelyore aprantisaj (yo te montre tou tablo yo sipòte tèz sa a). Nan pratik, yon fwa yo te aprann yon nouvo tèm, yo te avize yo fè omwen twa tantativ pou yo raple li anvan yo konsidere li te aprann.

Tou de gwoup yo te teste apre 45 minit yo wè konbyen tèm yo te aprann.

Ki sa ki sòti nan li?

  • Premyèman, enstriksyon senp yo bay yo (sonje tèm yo omwen 3 fwa) te ase pou ogmante siyifikativman pwobabilite ke estrateji a ta ka itilize. Nan yon lòt sans, moun yo ki te estrateji a te sijere te fè plizyè tantativ sonje tèm yo dwe etidye.
  • Epitou, jan yo espere, moun ki te itilize estrateji a te sonje anpil plis lituan konpare ak gwoup ki pa t resevwa sijesyon sou fason pou etidye.
  • Finalman, nan tou de gwoup yo kantite mo te aprann korelasyon yon anpil ak nimewo a nan re-lwa pandan faz etid la.

An rezime, estrateji etid la te pwouve ke yo vrèman efikas e elèv yo te kapab sèvi ak li avèk trè kèk enstriksyon.

Eksperyans 2

Dezyèm eksperyans lan te eseye reponn de kesyon: èske itilizasyon estrateji repete re-lwa yo ta ka itilize pou lontan? Èske elèv yo jeneralize itilizasyon li nan lòt materyèl pou yo aprann?

Pou reponn kesyon sa yo, chèchè yo te fè yon dezyèm eksperyans sou menm moun. Pwosedi a te trè menm jan ak sa yo ki an premye eksperyans lan men avèk kèk diferans e li te fèt nan de sesyon yo: nan premye sesyon an yo te aprann nouvo mo Lithuanian e nan dezyèm sesyon an yo te oblije aprann tèm Swahili pito. Yon bagay trè enpòtan se ke nan ka sa a ni okenn gwoup te bay okenn sijesyon sou fason pou etidye.

Ki sa ki sòti nan li?

  • Komanse, moun ki nan premye eksperyans lan te resevwa sijesyon pou itilize repete estrateji re-lwa kontinye ap itilize apwòch sa a natirèlman tou nan dezyèm eksperyans lan nan ki yo te resevwa okenn direksyon.
  • Epitou nan ka sa a, moun ki te itilize estrateji aprantisaj susmansyone an te aprann plis tèm.
  • Anplis de sa, estrateji an kontinye ap itilize natirèlman menm lè yo te enfòmasyon an yo dwe aprann te chanje (soti nan Lityanyen Swahili).
  • Finalman, menm nan ka sa a, Kantite mo aprann nan korelasyon avèk kantite re-dekrè yo nan faz etid la.

konklizyon

An jeneral, rechèch la sanble demontre ke rantre klèman enfòmasyon a etidye twa oswa plis fwa amelyore kapasite nan aprantisaj. Epitou, omwen pou jenn inivèsite-nivo granmoun, teknik sa a ta sanble fasil aplike avèk kèk enstriksyon senp, san bezwen pou fòmasyon espesyal. Pou aprann li, Se poutèt sa, li ta ase yo sijere li bay moun ki dwe itilize li.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch