Èske ou vle mande yon evalyasyon?

Nou fè fas ak evalyasyon terapi neropikolojik ak lapawòl ak tretman pou maladi koyitif, langaj ak aprantisaj, adrese sèvis nou yo bay timoun lekòl matènèl ak laj lekòl, adolesan ak jèn adilt.
TOUT ENFATIONMASYON ITIL: LOKASYON, FWA, DEPANS.

Sant jwèt: Ki sa ou vle mete yo ajou?

Atansyon ak fonksyon egzekitif
gratis nou an ekri jwèt
Jwèt matematik gratis
Aktivite ak materyèl sou afazi
Materyèl gratis pou afazi ak lapawòl

Kat

Materyèl gratis sou lekti, ekri, lang, kalkil, atansyon ak fonksyon egzekitif!

Kat fòmasyon gratis kognitif

Kou nou yo

Asynchrone kou sou entènèt pou pwofesyonèl: toujou jiska dat ak yo swiv nan pwòp vitès ou!

Kou sou entènèt fòmasyon kognitif

Sèvis nou yo

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch

erè: Content se pwoteje !!