Lè li rive fonksyon egzekitif, metakognisyon resevwa yon tretman majinal nan anpil ka. Sepandan, nou te deja te gen opòtinite pou yo obsève potansyèl la nan yon fòmasyon metakognitif, omwen konsènan a konpreyansyon tèks la.

Ann tounen nan sijè a pa pale sou yon rechèch[1] ki te teste efikasite fòmasyon metakognitif sou yon gwoup timoun ki gen ADHD. Pou fè sa, otè etid yo te chwazi 97 elèv ki gen ADHD ak pèfòmans etid pòv, soumèt yo nan yon fòmasyon 15 semèn. Entansyon an se te obsève nenpòt amelyorasyon nan ladrès metakognitif ak siksè akademik nan astwonomi.

Le aktivite metakognitif aplike etid astwonomi a te konsantre esansyèlman sou siveyans (objektif aprantisaj yo, pwogrè yo te fè ak modifye apwòch etid la an relasyon ak objektif yo) ak evalyasyon (pwòp pèfòmans yon moun nan aktivite aprantisaj, objektif didaktik reyalize ak nosyon yo). aprann).
nan rezon rechèch yo te jwenn repons pou kesyon sa yo:


  • Entèvansyon metakognitif amelyore konpetans syantifik nan etidyan yo?
  • Entèvansyon metakognitif amelyore motivasyon pou etidye nan elèv ki gen ADHD?
  • Entèvansyon metakognitif amelyore ladrès metakognitif nan elèv ki gen ADHD?

KISA CHÈCHÈ TE DEKOUVERTE?

Rezilta rechèch yo te trè pozitif depi tout twa kesyon yo te reponn pozitivman: entèvansyon metakognitif sou timoun ki gen ADHD te lakòz ogmante nòt yo nan tès yo ki gen rapò ak ladrès syantifik, motivasyon nan istoryen an ak kapasite metakognitif.

An rezime, etid sa a sijere enpòtans pou travay sou metakognisyon pou amelyore pèfòmans lekòl timoun ki gen ADHD.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch

erè: Content se pwoteje !!