Egzèsis lèt gratis

Vokal (AEI) - Vwayèl (AOU) - Ki lèt li kòmanse avèk (A - I) - Ki lèt li kòmanse avèk (L - Z) - Koute mo a epi chwazi vwayèl la kòmanse

Egzèsis silab gratis

Rantre nan mo ak silab komen (trisyilab) - Rantre nan mo ki gen silab komen (bisilab)

Egzèsis gratis sou gwoup òtograf ak konsòn (ak iregilarite)

Mete nan bon plas la: SCA-SCHE-SCHI-SCO-SCU - Li mo ak SCA-SCHE-SCHI-SCO-SCU - Memwa mo konsòn + R - Mo ak GL - Mo ki gen SCI - Mo ki gen QU / CU - Fraz ak la / la - Fraz ak gen / gen (pati 2)

Egzèsis doub gratis

Desizyon òtograf (doub ak doub doub) - Trape dig la (doub oswa ou pa doub?) - Jwenn sis mo ki gen doub yo mal - Quadrisyllables avèk ak san doub - Trisyilab avèk ak san doub - Bisyllables ak ak san doub - Diskriminasyon oditif: doub oswa ki pa doub? - Desizyon Pawòl ak doub la (ras chwal)

Egzèsis gramè gratis

Antre nan senp prepozisyon an - Antre nan prepozisyon atikile a - Antre nan atik ki kòrèk la - Atik Singular - Atik definitif (mo Trick) - Atik definitif (sengilye / pliryèl) - Atik definitif (maskilen / Rezèv tanpon fanm)

Egzèsis gratis pou elaji vokabilè ak vokabilè ou (epi konnen plis mo!)

Koulè (egzamen) - Koulè (konbinezon) - Koulè (memwa) - Atik nan kay la (egzamen) - Objè nan kay la (memwa) - Rad (egzamen) - Rad (memwa) - Rad (dikte) - Fwi (egzamen) - Fwi (chwa miltip) - Fwi (rantre imaj ak mo) - Pati kò (konbinezon) - Pati kò (egzamen) - Pwofesyon (egzamen) - Kreye mo konpoze - Mete objè nan kay la (kwizin) - Mete objè nan kay la (salon) - Manje (chwa miltip) - Rantre mo ak definisyon - Koute mo a epi chwazi imaj la - Bèt (konbine mo ak imaj) - Bèt (dikte) - Mwayen transpò (konbine mo ak imaj) - Devine bwè a

Ou ka enterese nan: Jwèt: memwa nan pè minimòm t / k - Koresponn ak mo sa yo menm

Egzèsis vèb gratis

Devine vèb ki kòrèk la - Rantre vèb ak konpleman objè - Gade videyo a epi chwazi vèb ki kòrèk la

Egzèsis gratis sou sinonim ak antonim

Memwa pa sinonim - Devine sinonim (anagram) - Konekte sinonim - Konekte antonim yo

Egzèsis semantik gratis

Konekte navèt ak zouti - Foto a mal

Egzèsis fraz gratis

Konprann fraz (enferans) - Konprann fraz (ekspresyon) - Konplete fraz la - Konprann fraz yo (pwonon) - Riddles

Egzèsis gratis emosyonèl

Anagram mo a (emosyon) - Konbine emosyon ak emoticon!

Egzèsis tab miltiplikasyon gratis

2 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

3 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

4 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

5 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

6 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

7 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

8 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

9 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

10 fwa tab: avyon - Ti tren - PacMan

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch

Fonolojikman mo menm jan bengo