• Sitiyasyon nan vi nòmal
  • Rezilta nan evènman serebro-vaskilè (konjesyon serebral)
  • Maladi newodegeneratif
  • Tretman pou la lang
  • Tretman pou memwa, atansyon, planifikasyon ak jesyon nan aktivite yo
  • Kognitif eksitasyon

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch