Konjesyon serebral la li se youn nan kòz ki mennen nan lanmò ak andikap nan popilasyon an granmoun atravè lemond. Paske li rive toudenkou, efè li yo sou lavi moun yo ak byennèt sikososyal yo souvan devastatè. Nou ka defini an byennèt siko-sosyal kòm yon eta de satisfaksyon, yon pwòp tèt ou-konsèp karakterize pa pwòp tèt ou-akseptasyon, yon sans de itilite ak konfyans nan kapasite yon sèl la. Rezo sa a nan faktè sosyal, panse ak konpòtman malerezman afekte pa evènman yo apre konjesyon serebral la, vire nan enkyetid ak depresyon.

Selon estimasyon, apeprè yon tyè nan sivivan konjesyon serebral rapòte sentòm depresif, ak 20% rapò enkyetid apre-konjesyon serebral. Prevalans nan depresyon pòs-konjesyon serebral rete segondè, pèsistan menm 5 ane apre evènman an. Difikilte sikososyal gen yon enpak siyifikatif sou kalite lavi a epi redwi efikasite nan sèvis reyabilitasyon yo.

Nan tan lontan an li te kwè ke entèvansyon vize ta ka amelyore siko-sosyal byennèt; malerezman, prèv la te souvan montre opoze an. Sepandan, nan yon atik ki te pibliye nan 2020, Kildal Bragstad ak kòlèg li yo [1] pwopoze yon entèvansyon ki baze sou dyalòg ankouraje byennèt siko-sosyal.

Objektif la se te evalye efikasite nan tretman an sou byennèt siko-sosyal nan matyè yo 12 mwa apre konjesyon serebral la. Pou etid la yo te chwazi 322 granmoun ak dènye konjesyon serebral (4 semèn), owaza asiyen nan gwoup la eksperimantal ak kontwòl. Gwoup eksperimantal la te patisipe nan uit sesyon 60-90 minit endividyèl nan sis premye mwa yo nan konjesyon serebral la.

I rezilta an rechèch sa a pa te montre okenn diferans nan byennèt siko-sosyal nan matyè yo nan de gwoup yo nan 12 mwa. Osi lwen ke efè yo sou kalite lavi yo konsène, yo te jwenn yon amelyorasyon pandan operasyon an ki, sepandan, pa te konsève 12 mwa apre konjesyon serebral la.

Soti nan premye etid sa a li ka konkli ke, byenke lòt rechèch ka toujou fè nan zòn sa a, pa gen okenn kondisyon nan moman sa a rekòmande entèvansyon dyalòg ki baze sou diminye eta yo deprime ak enkyete nan pasyan konjesyon serebral.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch