Li byen li te ye ke fonksyon mantal debaz yo gen rapò dirèkteman ak aprantisaj kalite lekòl; rechèch sou sa a gen anpil nan literati syantifik. Sepandan, rechèch sa yo souvan konsantre sou popilasyon ki gen dyagnostik espesifik (pa egzanp, ADHD e andikap aprantisaj espesifik) oswa sou moun ki pa prezante difikilte patikilye.

Rechèch pibliye an 2021[1] li te itilize yon metòd entèmedyè olye de sa: li te chwazi yon gwo gwoup moun, ki gen laj ant 5 ak 18, rapòte pa sikològ, doktè, terapis lapawòl, pwofesè oswa edikatè pou difikilte mantal ak / oswa edikasyon. Espesyalman, difikilte yo te dwe konsène youn oswa plizyè nan domèn sa yo: atansyon, memwa, lang, matematik, lekti e ekri.
Dapre kritè sa yo, yo te chwazi plis pase 800 patisipan ki gen karakteristik trè eterojèn, ki soti nan anpil dyagnostik posib (pa egzanp, ADHD ak twoub aprantisaj espesifik, men tou enkyetid ak maladi atitid) oswa menm pa gen okenn dyagnostik. Nan nenpòt ka, dyagnostik ki pi souvan nan echantiyon an se ADHD (32% nan ka yo).

Lè sa a, tout moun te sibi evalyasyon anpil nan anpil aspè mantal. Atravè analiz estatistik, divès kalite tès yo itilize yo te gwoupe nan 3 domèn prensipal: ladrès fonolojik, vitès pwosesis e fonksyon egzekitif; sa yo te ajoute tès pou la lekti, a ekri ak ladrès matematik.


Objektif rechèch

Chèchè yo fikse objektif sa yo:

  • Etabli relasyon ki genyen ant twa domèn mantal yo (ladrès fonolojik, vitès pwosesis ak fonksyon egzekitif) ak aprantisaj lekòl la (lekti, ekriti ak matematik) nanechantiyon antye
  • Obsève si wi ou non relasyon sa a te menm menm nan sougwoup moun ki gen pwobab ADHD epi konpare li tout ak moun san ADHD.

rezilta

  • Ki gen rapò akechantiyon antye, ladrès fonolojik yo te prediksyon kapasite pou li ak ekri; kwake nan yon limit pi piti, vitès pwosesis te tou prediksyon nan kapasite lekti; fonksyon egzekitif yo te prediksyon kapasite matematik
  • Nan sougwoup la ak ADHD relasyon ki genyen ant matematik ak fonksyon egzekitif te pi rèd, pandan ke ant ladrès fonolojik ak lekti-ekri te pi fèb; nplis de sa, relasyon ki genyen ant pwosesis ak vitès lekti li te pwouve siyifikatif sèlman pou moun ki gen ADHD.

konklizyon

Done yo mete aksan sou kijan li enpòtan, nan yon evalyasyon dyagnostik, pou nou pa limite tèt nou nan etabli prezans oswa absans yon maladi espesifik, men tou pou mennen ankèt sou pwofil nerosikolojik la. Rezilta rechèch sa a, pou egzanp, mete aksan sou konbyen, nan prezans ADHD (trouble espesifik), nenpòt defisi nan fonksyon egzekitif (pwofil nerosikolojik) vin patikilyèman prediktè nan pwoblèm pwobab nan domèn matematik la; nplis de sa, ankò an relasyon ak ADHD, jwenn nan yon ralentissement nan pwosesis la nan enfòmasyon ta reprezante yon faktè risk adisyonèl pou difikilte lekti, yon aspè ki pa ta dwe tèlman desizif nan absans la nan dyagnostik sa a.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch

erè: Content se pwoteje !!