Nan dènye ane yo, enterè nan maladi lang prensipal ak komorbidite mantal ki souvan rive a ap ogmante. Konferans konsansis la[1] nan 2019 te fè li klè ke maladi lengwistik yo anjeneral asosye avèk divès kalite difikilte mantal. Sa yo gen ladan chanjman nan la fonksyon egzekitif.

Kòm yo ka konprann soti nan tit la, rechèch la nou ap pale sou enkyetid asosyasyon an ant fonksyon egzekitif ak espesifik desifre lengwistik nan timoun preskolè.

Rechèch la

Marini ak kolaboratè fè yon etid[2] sou yon ti gwoup timoun, ki gen laj ant 4 ak 5 ane ki gen laj, apeprè mwatye nan moun yo te dyagnostike ak maladi lang prensipal. Objektif la se te envestige aspè sa yo:

  • Si timoun ki gen pwoblèm pou pale te pi ba tès pèfòmans sou fonksyon egzekitif
  • Si nan domèn lengwistik defisi yo te konsène konpreyansyon ak pwodiksyon
  • Si nòt yo nan tès yo sou fonksyon egzekitif Koehle ak difikilte lengwistik ak naratif

Pou sa ka fèt, tout timoun yo te teste pou memwa k ap travay vèbal, sa se a Memwa nan figi yo nan WISC-R la, nan yon tès pou laanpèchman, sa vle dianpèchman nan NEPSY-II, ak plizyè tès nan lang pran nan men BVL 4-12 pou evalye ladrès diskriminasyon artikulasyonèl ak fonolojik, ladrès leksikel nan konpreyansyon ak pwodiksyon, ladrès gramatikik nan konpreyansyon ak pwodiksyon, ak kapasite naratif.

Sou la dezyèm ipotèz, done yo pi konplèks: kèk aspè lengwistik yo se an mwayèn pi ba nan timoun ki gen maladi lang prensipal (abilite articulatory, diskriminasyon fonolojik, konpreyansyon ak pwodiksyon gramatikal, sèvi ak mo ki apwopriye nan pwodiksyon naratif) pandan ke lòt aspè vèbal yo konparab ak sa yo ki nan timoun ki gen devlopman tipik (pwodiksyon ak konpreyansyon leksik, erè konpreyansyon global pandan rakonte yon istwa).

Konsènan la twazyèm ipotèz, fonksyon egzekitif la evalye yo aktyèlman Koehle ak anpil aspè lengwistik: 17% nan nòt yo articulatory ladrès yo te eksplike pa memwa k ap travay; k ap travay memwa eksplike 16% nan divèjans nan diskriminasyon fonolojik ak inhibition eksplike 59%; 38% nan divèjans nan konpreyansyon gramatikal te eksplike pa k ap travay memwa pandan y ap anpèchman eksplike 49% nan li; k ap travay memwa eksplike 10% nan enfòmatik leksik, pandan y ap 30% nan lèt la te eksplike pa nòt nan tès inhibition; finalman, anpèchman an eksplike diferans 22% nan nòt yo ki gen rapò ak konplè nan fraz yo.

konklizyon

Done yo jis site site sijere yon relasyon sere ant maladi lang ak fonksyon egzekitif (oswa omwen kèk eleman). Timoun ki gen difikilte lengwistik yo gen plis chans tou yo gen difikilte omwen nan k ap travay memwa ak / oswa nan kapasite inhibition yo. Anplis de sa, korlasyon yo jwenn endike ke plis grav defisi yo vèbal yo, plis chans a li se jwenn chanjman nan fonksyon egzekitif.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch

Ki aspè nan ADHD ki afekte pèfòmans lekòl la?