Ki moun li ye pou: Timoun ak adolesan ki gen difikilte lekòl yo
Konbyen tan li dire: 2-3 jou apeprè
Konbyen li koute: 304
Ki jan li fini: Rapò final ak dyagnostik posib (DSA)

Via Ugo Bassi 10, Bolòy

Èske dyagnostik ASD prive valab nan lekòl la?

Ki sa yon evalyasyon neuropsikolojik ak terapi lapawòl gen ladan?

Objektif pwosesis dyagnostik la se fè youn egzat evalyasyon ladrès ak difikilte nan ti gason an, nan chita pale e tès estanda pou evalye ladrès nan anpil zòn.

Konpetans yo envestige ka manifoul, ki gen ladan a lang, a memwa, L 'atansyon ak ladrès yo nan rezònman. Nan ka difikilte lekòl yo, tès ofisyèl sou aprantisaj yo tou administrelekti, ekri e kalkil).

Nan fen evalyasyon an, se yon rapò alekri bay nan ki karakteristik prensipal yo (difikilte ak fòs) moun nan yo rapòte.

Nan kèk sitiyasyon sa yo karakteristik pèmèt yo fè yon dyagnostik pou yon maladi aprantisaj espesifik (...disleksi, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia), twoub atansyon (ADHD) ak / oswa twoub langaj espesifik.

Nenpòt dyagnostik DSA ki emèt nan fen evalyasyon an aksepte nan Emilia-romay tankou yon dyagnostik nan Sèvis Sante Nasyonal la, jan sa nesesè nan direktiv yo sou DSA nan rejyon an Emilia-romay.

Ki moun ki pou li?

Sa a ki kalite wout patikilyèman apwopriye pou anpil kalite sitiyasyon. Pou egzanp, lè moun nan eksperyans difikilte nan rete konsantre, memorize enfòmasyon ak pwosedi (tèks yo dwe etidye, tab miltiplikasyon, pwosedi kalkil ...), eksprime konsèp, li kòrèkteman ak konprann enfòmasyon ekri ak oral. An patikilye, li itil lè kèk nan kondisyon sa yo sispèk:

  • disleksi (lekti pwoblèm)
  • dysorthography (pwoblèm òtograf)
  • dyscalculia (pwoblèm kalkil)
  • dysgraphia (pwoblèm ki pwodwi ekri lizib)
  • ADHD (Atansyon ak enpilsyon pwoblèm)
  • Dezòd lapawòl

Ki jan li fè?

Anamnestic entèvyou. Li se yon moman mantal ki vize a ranmase enfòmasyon ki enpòtan sou istwa klinik pasyan an. Faz sa a ede idantifye pwoblèm posib epi bay yon premye oryantasyon pou fikse faz evalyasyon an.

Evalyasyon ak fondasyon dyagnostik. Pandan evalyasyon an, timoun nan (oswa ti gason) ap sibi kèk tès ki gen objektif la, an jeneral, pou envestige pèfòmans mantal ak pèfòmans aprantisaj.

Desen rapò a epi retounen entèvyou. Nan fen pwosesis la dyagnostik, yo pral yon rapò trase moute ki pral rezime sa ki sòti nan faz sa yo anvan yo. Pwopozisyon entèvansyon yo pral rapòte tou. Rapò sa a pral delivre e eksplike paran yo pandan entèvyou a retounen, ki eksplike konklizyon yo te rive ak pwopozisyon yo entèvansyon konsekan.

Ki sa ki ka fè pwochen?

Baze sou sa ki sòti nan evalyasyon an, chemen diferan kapab aplike:

Nan ka yon twoub aprantisaj espesifik, pa vèti nan la lwa 170/2010, lekòl la ap gen pou pwodwi yon dokiman ki rele pèsonalize Didactic Plan (PDP), nan ki li pral endike zouti konpansatwa ak distribisyon ke li pral gen pou itilize pou Customize ansèyman an sou metòd aprantisaj timoun / ti gason an (gade tou: DSA dyagnostik: kisa w dwe fè pwochen?).

Nan ka ta gen lòt difikilte, tankou atansyon egzanp oswa memwa, li toujou posib pou yo trase yon plan ansèyman pèsonalize pa vèti nan sikilè ministeryèl la sou. BES (Bezwen Edikasyon Espesyal).

Anplis de sa, reyinyon nan diskou Terapi amelyore aspè ki gen rapò ak lang oswa aprantisaj (lekti, ekri ak kalkile), kou neropsikoloji amelyore kapasite atansyon ak memorizasyon ak kou fòmasyon paran yo pou jwenn estrateji apwopriye pou jere pwoblèm konpòtman nenpòt timoun.

Kòmanse tape ak laprès Enter pou fè rechèch